Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Thomas It Paweł Marczyński ul. Opolska 22, Katowice 40-084.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
  na adres: Thomas It Paweł Marczyński ul. Opolska 22, Katowice 40-084 lub
  email: [email protected]
 2. U Administratora nie został powołany Inspektor Ochrony Danych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie
  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu
  klientom produktów i usług z zakresu rozwiązań informatycznych.
  Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe
  ustalenia w tym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Thomas IT.
 5. Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu
  dostarczania klientom Thomas IT kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie
  z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres email), dane adresowe firmy, w jakim są one
  udostępniane przez źródła publicznie.- tj. dostępne na stronach www oraz rejestry
  urzędowe (KRS, REGON itp.)
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje
  prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • niesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
  technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
  czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
  wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 9. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta w celu: a. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać hasła, b. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów, c. tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu, d. remarketingu. Korzystając z witryny, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze lub urządzeniu w podanych powyżej celach. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez przeglądarkę. Jeśli nie wyraża zgody, może wykonać zmianę ustawień w przeglądarce lub opuścić stronę.

Pobierz w formacie PDF