Formy płatności

Płatność przelewem

Płatność na rachunek bankowy thomas IT

thomas IT
ul. Opolska 22
40-084 Katowice
Numery rachunków bankowych:
(PLN): PL87249000050000450071685983
(EUR): PL90249000050000460030704932
SWIFT:ALBPPLPW
BANK:Alior Bank SA

Płatność online Tpay

Płatność online realizowana przez integratora płatności w systemie Tpay.

Przedpłata (proforma)

Przedpłata na podstawie faktury proforma.

Kredyt kupiecki

Płatność z odroczonym terminem płatności. O kredyt kupiecki ubiegać może się klient, który dokonał już co najmniej trzech zakupów w okresie ostatnich sześciu miesięcy. W celu weryfikacji prosimy o przesłanie aktualnych danych rejestrowych firmy oraz wyników finansowych za bieżący i ubiegły rok.

Płatność w walucie obcej

Umożliwiamy płatności w walucie EUR, USD lub GBP. Ceny przeliczane są po aktualnym kursie Narodowego Banku Polskiego.