Formy płatności

Płatność przelewem

Płatność na rachunek bankowy Grupa E

Grupa E
ul. Piwna 32
43-100 Tychy
Numery rachunków bankowych:
(PLN): PL
(EUR): PL
SWIFT:
BANK:

Płatność online realizowana przez integratora płatności w systemie Tpay.

Przedpłata (proforma)

Przedpłata na podstawie faktury proforma.

Kredyt kupiecki

Płatność z odroczonym terminem płatności. O kredyt kupiecki ubiegać może się klient, który dokonał już co najmniej trzech zakupów w okresie ostatnich sześciu miesięcy. W celu weryfikacji prosimy o przesłanie aktualnych danych rejestrowych firmy oraz wyników finansowych za bieżący i ubiegły rok.

Płatność w walucie obcej

Umożliwiamy płatności w walucie EUR, USD lub GBP. Ceny przeliczane są po aktualnym kursie Narodowego Banku Polskiego.