Zmiana hasła

Hasło zmienisz w Moim Koncie w zakładce "Twoje dane". Wprowadź nowe hasło, powinno ono mieć minimum 8 znaków, jedną wielką literę, jedną małą literę i jedną cyfrę i kliknij "zapisz".