Fortimail to zestaw urządzeń firmy Fortinet, które stanowią skuteczną ochronę dla systemów pocztowych. Ochrona ta sprawdza się w organizacjach, niezależnie od tego ilu pracowników zatrudnia.

Fortimail czerpie z wieloletniego doświadczenia działalności, gdyż wiedzie ona niekwestionowany prym w dziedzinie ochrony sieci przed spamem, szkodliwym oprogramowaniem i innymi niebezpieczeństwami czyhającymi na użytkowników sieci. Fortimail to profesjonalna i bezpieczna brama pocztowa, za jej pomocną zabezpieczona jest powierzchnia narażona na atak oraz dane poufne.

Zalety urządzenia Fortimail:

  • Najwyżej oceniony antyspam i antyphishing
  • Ochrona nagrodzona wieloma certyfikatami
  • Wysoka wydajność obsługi poczty
  • Zaawansowane uwierzytelnianie
  • Zintegrowana platforma ochrony danych

Fortimail może być wykorzystany w dwojaki sposób jako narzędzia fizyczne lub wirtualne przeznaczone do wykorzystania lokalnego lub w publicznej chmurze.

Opcja skanowania wiadomości wychodzących sprawia, że niemożliwe staje się wysyłanie spamu i wirusów do użytkowników zewnętrznych.

Korzyść jaka z tego wynika to ochrona adresu firmy przed umieszczeniem go na czarnej liście. Niezastosowanie tego mogłoby uniemożliwić wysyłanie także legalnej poczty.

Urządzenie to pracuje w trzech trybach, co przekłada się na wysoką elastyczność wdrażania:

  • tryb transparentny - w sieci i systemie pocztowym nie wymaga wprowadzania zmian
  • tryb gateway - w nim urządzenie pracuje jako brama dla serwera pocztowego
  • tryb pełny - tryb serwera pocztowego

Kompatybilność z pozostałymi produktami Fortineta i platformami wirtualnymi czy chmurowymi od innych dostawców jest kluczowym elementem jeżeli chcemy utrzymać płynność systemu bezpieczeństwa na całej linii ataku. Warto jeszcze wspomnieć, że brak konieczności licencjonowania ze względu na liczbę użytkowników pozbawia nas obowiązku modernizacji licencji w momencie gdy przybywa nam chronionych użytkowników.

Jako, że Fortimail ma dla nas szeroki wybór urządzeń o różnych parametrach, stąd też każdy klient znajdzie model odpowiadający jego oczekiwaniom.

W celu wyboru najkorzystniejszego warto zapoznać się z:


Jesteś w kategorii FortiMail