Audyt Informatyczny

to wiele działań, które pozwalają firmie na dokładne sprawdzenie działania konkretnego przedsiębiorstwa pod kątem bezpieczeństwa sieci i spełniania wymagań wszelkich norm bezpieczeństwa związanych między innymi z poufnością i ochroną danych osobowych.

Firma thomas it gwarantuje przeprowadzenie kompleksowego, dokładnego i obiektywnego audytu IT i przedstawienie niezależnej oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Przeprowadzane przez nas badania są metodyczne i pozwalają na dokładne wskazanie obszarów, w których konieczne jest wzmocnienie ochrony.

Jak przebiega nasz Audyt Informatyczny?

 1. Sprawdzamy zgodność działań firmy z nowymi standardami
 2. Dokładny zakres przeprowadzanego audytu jest zależny od potrzeb i wymagań konkretnego przedsiębiorstwa - niezależnie od wybranych działów przeprowadzany audyt IT będzie kompleksowo i obejmie wiele aspektów pracy firmy.
 3. Sporządzamy specjalny raport, w którym w zwięzły oraz zrozumiały sposób podsumujemy słabe strony systemu bezpieczeństwa w firmie.
 4. Przygotujemy specjalne zalecenia co do sposobu podniesienia poziomu bezpieczeństwa sieci.
 5. Prace poaudytowe mogą zostać poszerzone również o stworzenie analizy ryzyka czy pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań sieciowych.
audyt

Audyt Informatyczny dla firm

Badanie obecnych systemów, ocena infrastruktury technicznej i propozycje w zakresie zmian.

Nakreślenie harmonogramu prac, omówienie budżetu projektu, techniczna realizacja koncepcji, planowanie procedur następczych, wirtualizacja środowisk, backup.

Okres trwania od 7 dni do 30 dni. Rezultat prac przedstawiamy w postaci sporządzonego raportu dla Kierownictwa lub teamu IT.

Prezentujemy wersje techniczne i ekonomiczne.

Kontrola środowiska LAN i WAN, zabezpieczeń sieci, infrastuktury serwerowej, rozwiązania antywirusowego, pracy serwera oraz jego funkcji i stanu, systemów backupu, sprostanie oczekiwaniom przyszłych użytkowników.

Czas potrzebny na zrealizowanie audytu to jednodniowa wizyta.

Sporządzenie rezultatu będzie zrealizowane do 7 dni roboczych.

Testowanie rozwiązań zabezpieczających przed cyberatakami i zdarzeniami losowymi baz danych, systemu firewall i urządzeń sieciowych.

Modernizacja procesów zarządzania IT oraz weryfikacja szyfrowanych nośników.

Weryfikacja podatności infrastruktury IT na ataki wewnętrzne (np. audyt zachowanie użytkowników sieci) i zewnętrzne (np. testy penetracyjne pozwalające wykryć znane luki w systemach bezpieczeństwa).

Dzięki usłudze Audyt IT zyskujesz:

 • Gwarancję bezpieczeństwa
 • Dedykowane rozwiązania i zalecenia
 • Naprawę wykrytych błędów
 • Łatwe i skuteczne decyzje odnośnie przyszłych inwestycji
 • Analizę ryzyka
 • Pomoc specjalistów

Audytorzy thomas it to przeszkoleni, doświadczeni pracownicy, którzy od lat zajmują się administrowaniem systemami informatycznymi.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do kontaktu celem dobrania najlepszej oferty dla potrzeb konkretnej instytucji.

Zaufali nam:

Wyślij zapytanie o usługę: Audyt Informatyczny