Strona internetowa działający pod adresem www.thomas-it.pl prowadzona jest przez Pawła Marczyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Thomas IT Paweł Marczyński" z siedzibą w Katowicach przy ul. Opolska 22, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice pod numerem 90958 NIP: 634-259-40-46, REGON: 240331857, E-Mail: info@thomas-it.pl, telefon +48 32 444 9430

Rachunki bankowe firmy:

Alior Bank S.A PLN 87 2490 0005 0000 4500 7168 5983

Alior Bank S.A. EURO 90 2490 0005 0000 4600 3070 4932


 1. Paweł Marczyński prowadzi sprzedaż towarów z zakresu sprzętu sieciowego, serwerów ich opcji oraz oprogramowania.
 2. Kupującym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Nie prowadzimy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
 3. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.thomas-it.pl są wykorzystywane wyłącznie w celu: realizacji umowy, a jeśli klient wyrazi na to zgodę, również w celu informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.thomas-it.pl.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Wszelkie informacje prezentowane na stronie www.thomas-it.pl są kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa i jako takie należy je traktować wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 6. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia złożone za pomocą poczty elektronicznej na adres info@thomas-it.pl
 7. Firma Thomas IT dokłada wszelkich starań, aby ceny, opisy i dane techniczne umieszczonych na stronie www były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.
 8. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 9. Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
 10. W ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia Zamawiającemu zostanie przekazana informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji. W powyższej informacji sprzedawca wskaże wszystkie istotne elementy zamówienia zwłaszcza dotyczące zamówionego towaru, jego ceny oraz sposobu i kosztów dostawy. Potwierdzenie zwrotnym mailem wysłanej przez klienta informacji jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży i wiąże obie strony transakcji.
 11. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji (np. brak towaru na magazynie). O braku możliwości realizacji zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany w ciągu 24 godzin od dnia złożenia zamówienia.
 12. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.thomas-it.pl jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich: UPS lub Raben.
 13. Sprzedawca dopuszcza możliwość osobistego odbioru towaru po wcześniejszym ustaleniu szczegółów odbioru z działem handlowym.
 14. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia: kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki oraz czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 15. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
  • Przelewem na podstawie wystawionej faktury Proforma przez dział handlowy
  • Przelewem na podstawie odroczonego terminu płatności 7, 14 lub 30 dni. Opcja dostępna tylko dla zweryfikowanych klientów.
  Kupujący jest obciążany następującymi kosztami dostawy:

  • Przesyłki krajowe do 31,5kg 23zł brutto

  • Pozostałe koszta transportu są wyceniane indywidualnie
 16. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres: Plac Wolności 11, 40-078 Katowice, na koszt firmy Thomas IT lub nie odbierać przesyłki.
 17. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Paweł Marczyński. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Paweł Marczyński rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 18. Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 19. Reklamowany towar winien być kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania towaru.
 20. Do reklamowanego towaru winien być dołączony dokładny opis uszkodzeń i/lub usterek wraz z podanymi okolicznościami w których (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje. W oświadczeniu reklamacyjnym kupujący winien sprecyzować żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (tj. z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady - niezgodność towaru z umową).
 21. Przedsiębiorca wysyła sprzęt na własny koszt; po naprawie sprzęt zostanie odesłany na koszt sprzedającego.
 22. Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki sprzedający obciąży kupującego opłatą za diagnostykę i koszty przesyłki.
 23. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 24. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub z innych przyczyn od niego niezależnych.
 25. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym na stronie www.thomas-it.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 26. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.