Subskrypcja Red Hat Load Balancer

jest to produkt, dzięki któremu sprawność pracy i inwestycji w firmie wzrośnie, co przełoży się bezpośrednio na zwiększenie zysków. Firma Red Hat przedstawia prostą konfigurację dodatku balansu obciążenia, konfiguracja składającą się z dwóch warstw, w której pierwsza warstwa posiada jeden aktywny i jeden zapasowy router LVS, przy czym każdy router LVS ma dwa interfejsy sieciowe, jeden interfejs w Internecie i jeden w sieci prywatnej, umożliwiając im regulowanie ruchu między dwiema sieciami, czyli uzyskanie doskonałego balansu.

Load Balancer oferuje funkcje, które w tym przykładzie posiadają aktywny router korzystający z translacji adresów sieciowych lub NAT, aby kierować ruch z Internetu do różnych serwerów rzeczywistych na drugiej warstwie, co z kolei zapewnia niezbędne usługi. W związku z tym, faktyczny balans uzyskany przez przedstawioną konfigurację pozwala na sprawny rozwój i łatwiejsze osiągnięcie celów danej firmy.


Jesteś w kategorii Load Balancer
Przeglądasz 1 - 2 z 2 produktów
RH00028
Load Balancer 1 Year
Cena netto 600,65 zł
Cena brutto 738,80 zł
RH00028F3
Load Balancer 3 Year
Cena netto 1 624,40 zł
Cena brutto 1 998,01 zł