Red Hat Enterprise Linux High Availability to zintegrowany zestaw komponentów oprogramowania. Można je wdrożyć w różnorodność konfiguracji, która będzie dostosowana do Twoich potrzeb w zakresie wydajności, wysokiej dostępności, równoważenia obciążenia, skalowalności, udostępniania plików i oszczędności.

Red Hat Enterprise Linux High Availability składa się z następujących głównych komponentów:

  • Infrastruktury klastra, która zapewnia podstawowe funkcje węzłów do współpracy jako klaster: zarządzanie plikami konfiguracyjnymi, zarządzanie członkostwem, zarządzanie blokadą
  • Zarządzanie usługami wysokiej dostępności zapewnia przełączanie awaryjne usług z jednego węzła klastra na inny w przypadku, gdy węzeł przestaje działać
  • Narzędzia do administrowania klastrem przeznaczone są do użytku z klastrem i komponentami infrastruktury, elementami wysokiej dostępności i zarządzania usługami

Red Hat Enterprise Linux High Availability zapewniaj wysoce dostępne usługi, eliminując pojedyncze punkty awarii z jednego węzła klastra na inny w przypadku, gdy węzeł przestanie działać.

Dlatego Red Hat Enterprise Linux High Availability musi utrzymywać integralność danych, jak ma to miejsce w przypadku jednego węzła klastra.

W Red Hat Enterprise Linux High Availability wysyłane są żądania usług sieciowych do wielu węzłów klastra, aby zrównoważyć obciążenia między węzłami klastra. Równoważenie obciążenia zapewnia ekonomiczną skalowalność, ponieważ może dopasować liczbę węzłów do wymagań obciążenia. Jeśli węzeł w klastrze równoważenia obciążenia przestaje działać, oprogramowanie równoważące obciążenie wykrywa awarię i przekierowuje żądania do innych węzłów klastra. Równoważenie obciążenia jest dostępne z dodatkiem Load Balancer.

Polecane pordukty:


Jesteś w kategorii High Availability
Przeglądasz 1 - 2 z 2 produktów
RH00025
High Availability 1 Year
Cena netto 1 203,73 zł
Cena brutto 1 480,58 zł
RH00025F3
High Availability 3 Year
Cena netto 3 252,71 zł
Cena brutto 4 000,83 zł